ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Astronomi Çocuk

ANA SAYFA

Öğrencilerin doğa ile ilgili olduğu gibi evren, astronomi ve uzay gibi konularda da bilgi yapılarını doğru yapılandırmalarının yanı sıra bu konulara ilgi duymalarının sağlanması önemlidir. Ayrıca, yaygın olarak ta, günümüzde Aya yolculuk, uzay turizmi v.b. konulardan söz etmeye başlasak bile astronomi ve uzaya ilişkin bilgilerin sınırlı, algıların ise bilimsel gerçekliği yansıtacak yönde olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin doğayı ve evreni tanımaya başladıkları düzenli bir eğitim alanı olarak ilköğretim eğitiminde dahi evrendeki yuvamız Dünya ile ilgili olarak bile öğrencilerde yanlış kavramalar görülmektedir. Bu projenin amacı, özellikle ilk ve ortaokul programlarımıza yönelik ve günlük yaşamda bilimsel okuryazarlık düzeyinde Astronomi ve Uzay ile ilgili konularda farkındalık oluşturmak üzere bilim kampında etkinlikler yapmak ve gökyüzü gözlemi yapmaktır.      
     Bu kapsamda projede 17-18-19-20 ve 21 Temmuz 2017 tarihlerinde “Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi Uygulama Oteli” nde Aydın Çocuk Evlerinde kalan 10-13 yaş aralığında ve Milli Eğitime Bağlı İlk ve Orta Okullar’da öğrenim gören öğrencilere yönelik bir dönem olmak üzere astronomi ve uzay ile ilgili etkinlikler uygulanacaktır. Etkinliklerin uygulanması öncesi ve sonrasında katılımcılara ön test- son test şeklinde astronomi ve uzay ile ilgili geliştirilen ölçekler uygulanacak, yarı yapılandırılmış görüşme yapılacaktır. Ayrıca, bilim kampının sosyal beceri kazanımlarına etkisini inceleyebilmek için katılımcıların etkinlik sırasında davranışlarının da videoya kaydedilmesi planlanmaktadır.
    Bilim kampının sonunda katılımcılardan yaptıkları Galileoskopları okuldaki tüm sınıflara öğretmenleri ile birlikte düzenleyecekleri bir etkinlik kapsamında tanıtmaları ve diğer öğrencilerinde benzer galileoskoplar yapmalarının sağlanması ve birlikte okullarında gökyüzü gözlemi şenliği yapmaları beklenmektedir. Bu şenliği okulların açıldığı ilk hafta yapmaları yönünde öğrenciler ve öğretmenlerinin teşvik edilmesi ve şenliğe araştırmacılarında katılması planlanmaktadır. Bu şekilde yapılan şenliğin fotoğraflarının web sitesine konulması düşünülmektedir.