TME² NEDİR? VİDEO ÖRNEK OLAY VERİ BANKASI KADROMUZ TUBİTAK DESTEĞİ İŞ BİRLİĞİ KURUMLAR MAKALELER KONGRELER KAYNAKLAR
ANA SAYFA LİNKLER İLETİŞİM
Kesirler
DERS BİLGİSİ
ÖN GÖRÜŞME
DERS
SON GÖRÜŞME
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

Adobe Acrobat Reader için tıklayınız
  KULLANIM KILAVUZU
Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz?
Kullanım Kılavuzu için tıklayınız
  Tüm Videoyu Oynat
Şu an 1. Sınıf öğretmeni Saliha KAVRUK'un ders videosunu izlemektesiniz.
YORUMLAR

zevkli bir dersti. Çocuklar derste aktifti. çocuklara teorik bilgiden çok uygulama yaptırıldı anlatımlar görselleştirildi. etkili bir ders işlendi. özellikle paint programında ders işlenmesi çocukların derse karşı ilgisini ve çalışma isteğini daha da arttırdı.
tuba
09.04.2011 12:43:46


Bütün ve yarım ilşkisi günlük hayatla ilişkilendirilerek anlatılmış ve çocuklara ne zaman paylaşmak gerektiği ve nasıl paylaşmamız gerektiği vurgulanmış.bundan yola çıkarak adil paylaşmamız gerektiği ve bunun için bir bütünü tam ortadan ikiye bölerek iki eş parçaya ayırmış olduğumuzu yani iki yarım elde ettiğimizi söyledi.eş parçasına uygun olan ve uygun olmayan örnekle eş kavramını çok etkili olarak fark ettirdi.gerek etkinliklerde gerekse paint üzerinde çocuğun kendisine yaptırarak bütün yarım ilşkisini somut olarak öğretmesi konunun anlatımını zenginleştirdi.Kavramlar anlatılırken genellikle kesme işlemiyle eş parçalara ayrıldı bu yapılırken farklı şekillerde kesmeler yapılıp yine eş parçalara ayrıldığı vurgulanabirdi.Ya da her şeklin iki eş parçaya ayrılmayacağı gösterilebilirdi.
Emel ÖZDAŞ
10.04.2011 15:07:39


Uzman öğretmenimiz derse iyi bir şekilde giriş yaptı. Sınıfa materyal (elma, erik, portakal, simit vb.) getirmesi dersin daha iyi pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Bu materyallerin günlük hayattan seçilmesigüzel. Ayrıca öğrencilerin tahtaya kaldırılarak ya da öğrencilere söz hakkı verilerek öğrencilerin etkin olmaları sağlanmıştır. Öğretmenimiz diğer derslerle bağlantı kurarak dersin daha iyi pekiştirilmesini sağlamıştır. Ayrıca teknolojiden yararlanılarak ( slâyt gösterisi ve paint programı ) dersin daha iyi bir şekilde pekiştirmiştir. Uzman öğretmenimizi tebrik ederim.
Ahmet Aksoy
11.04.2011 01:38:49


Videoda yapılan bütün etkinliklerde her şey çok net bir şekilde formülize edilmiş. Dolayısıyla öğrencilerin; zihinsel olarak değil yalnızca fiziksel olarak etkin katılımları sağlanmıştır. Öğretmen derse girdiği anda ‘ Bugün bütün ve yarım kavramlarını öğreneceğiz. Günlük yaşantınızda bu kavramları sıkça kullanıyorsunuz’ dedi ve ardından getirdiği nesneleri eşit ve eşit olmayacak şekilde ikişer parçalara ayırdı. Oysa öğretmenin; nesneleri ikiye bölmeden önce öğrencilere, günlük hayatta bu kavramları nasıl kullandıklarına ilişkin sorular sorarak, onların ön bilgilerini yoklaması gerekirdi. Ayrıca öğretmen nesneleri kesip öğrencilere dağıttıktan sonra, nesneleri verdiği öğrencilere: ‘Yarımlarınızı arkadaşlarınıza gösterin’ dedi. Oysa nesnelerin hepsi eşit şekilde bölünmemişti. Eşit şekilde bölünenlerle bölünmeyenlerin, yarım şeklinde ifade edilmesi öğrencilerde, yarıma ilişkin yanlış öğrenmelerin gerçekleşmesine neden olabilir. Böyle bir ders sonunda yarımın yalnız kesme eylemiyle gerçekleştiğine dair yanlış bir algıda oluşabilir. Çünkü etkinliklerde çoğunlukla kesme eylemine yer verilmiştir. Ders öğretmenin yaptıklarının öğrenciler tarafından tekrar edilmesi şeklinde devam etmiş; öğrencilerin bildikleriyle yeni öğrendikleri arasında bağ kurulmamıştır. Dolayısıyla bir yapılandırma söz konusu olmamıştır.
Sonay Doğan
24.04.2011 19:06:30


Öğretmen elindeki materyalleri bölüp öğrencilerine dağıttıktan sonra herkes yarımlarını göstersin demesi yanlıştır. Çünkü herkesin elindeki materyal yarım olarak bölünmemiştir. Bunun yerine herkes elindeki parçaları arkadaşına göstersin diyebilirdi. Ayrıca bütün ve yarımın ne anlama geldiği yine öğretmen tarafından veriliyor. Öğrenciler sürece zihinsel olarak değil fiziksel olarak katılmıştır. Öğrencinin sorgulamasına, düşünmesine fırsat verilmemiştir. Dersin bütününde her şeyi öğretmenin söylediği gibi gösterilen slaytlarda da her şey yazılmıştı. Slaytlarda cevabı olan soruların öğrencilere sorulması öğrencinin öğrenmesine yarar sağlamayacaktır. Sorunun cevabını diğer slaytta koyabilirdi.
Meltem Şenbayrak
24.04.2011 19:09:47


Öğretmen dersin başında portakal vs. gibi meyvelerle öğrencilerin dikkatini çekmiştir. ayrıca öğretmenin kullanmış olduğu materyallerin çeşitliliği dersin açık ve anlaşılır olmasına yardımcı olmuştur.Fakat öğrenciler 1. sınıf düzeyinde oldukları için soyut kavramları anlamakta güçlük çekebilirler. öğretmen sürekli "adil" dağıtmak gibi soyut bir kavramdan bahsetmiştir. bu kavramı çocukların içselleştirebildiğini düşünmüyorum. öğretmen bu kavram yerine başka bir kavram kullanabilirdi ya da "adil" kavramını örneklerle somutlaştırabilirdi. Ülkü Akbayrak 27.04.2011
ÜLKÜ AKBAYRAK
27.04.2011 18:04:17

Yorum Ekle
Adınız
Email Adresiniz
Yorum
Teknolojinin Matematik Eğitimine Entegrasyonu